அனுமனை பற்றிய தமிழ் துதிகள்

01.கம்பராமாயணப் பாடல்கள்

02. ஸ்ரீ அனுமன் புகழ்மாலை

03. அநுமார் அநுபூதி

04. ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளை ஸ்ரீராமாயணம்

05. அகர வரிசை ஆஞ்சநேய அஷ்டோத்திரம்

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே