சமீபத்திய சேர்க்கை : விவரம்

Updates done : Tamil PortalLast update was done on 01.03.2019

Sri Hanumath Jayanthi Special

In the kovilgal section we had added :

ஸ்ரீ அஞ்ஜனை புதல்வர் ஸ்ரீ ஹனுமான் கோயில்
அஞ்ஜனேரி, நாசிக், மகாராஷ்டிரா

டாக்டர் திரு. துஷார் கோட்போலே
தமிழாக்கம் - திருமதி ஸ்ரீமதி


ஶ்ரீ வியாசராஜ பிரதிஷ்டை செய்த
ஶ்ரீ ஆஞ்சனேயர் திருக்கோயில், சத்தியவிஜய நகரம்
ஆரணி, தமிழ்நாடு

ஜீ.கே.கௌசிக்
தமிழாக்கம் - திருமதி ஸ்ரீமதி


------------

The earlier update was done on 01.02.2019

In the Kovigal section we had added :

பஞ்சமுக ஆஞ்சநேய சுவாமி திருக்கோயில், பஞ்சமுகி,
ரைச்சூர், கர்நாடகா

ஜீ.கே.கௌசிக்
தமிழாக்கம் - திருமதி ஸ்ரீமதி


ஸ்ரீ கரஞ்ச ஆஞ்சநேயர், அஹோபிலம்,
கர்நூல் மாவட்டம், ஆந்திரப் பிரதேசம்

ஜீ.கே.கௌசிக்
தமிழாக்கம் - திருமதி ஸ்ரீமதி


------------

எமது ஆங்கில இணைய தளத்தில் இம்மாத சேர்க்கைக்கு சொடுக்கவும்
[For update of this month in our English site:]

வாயுசுதஃ.இன்

------------

எமது ஹிந்தி இணைய தளத்தில் இம்மாத சேர்க்கைக்கு சொடுக்கவும்
[For update of this month in our Hindi site:]

ஹனுமான்மந்திர்.வாயுசுதஃ.இன்

------------ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே