கட்டுரைகள் : பொருளடக்கம்

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி ஜகத் குரு ஸ்ரீ சந்திரசேகர ஸரஸ்வதி ஸ்ரீ சங்கராசாரிய ஸ்வாமிகள்

1. அனுமார் அனுக்கிரஹிப்பார்

2. மாருதி மஹிமை

3. அஞ்ஜனைச் செல்வன் 'அஜாட்யம்' அருளட்டும்

4. ராமகுருவின் சிஷ்ய ஹநுமார்

5. ஸீதாராமருக்கு பக்கபலம் - ஹநுமார்

6. மாருதியின் மஹத்துவம்ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஜயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

1. ஆஞ்சநேயர் அருள்ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடம் ஸ்ரீ ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர விஜேயேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள்

1. ஸமய ஸஞ்ஜீவிதிரு டி.எஸ்.இராகவன்

1. ஆற்றல் அருளும் ஆஞ்சனேயர்ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே