ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ மாருதி/ஹனுமத் கவசம்


ஸ்ரீ கணேசா'ய நம:
ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீஹனுமத்கவசஸ்ய ராமசந்த்ர ருஷி: |
அனுஷ்துப்சந்த: ஸ்ரீ ஹனுமாந்தேவதா |
மாருதாத்மஜேதி பீஜம் |
அஞ்ஞநீஸுநுரிதிசா'க்தி: |
ஆத்மன: ஸகலகார்ய ஸித்தய்ர்தே ஜபே விநியோக: |
ஓம் ஹனுமதே அங்குஷ்டாப்யாம் நம: |
ஓம் பவநாத்மஜாய தர்ஜநீப்யாம் நம: |
ஓம் அக்ஷபத்மாய மத்யமாப்யாம் நம: |
ஓம் விஷ்ணுபக்தாய அனாமிகாப்யாம் நம: |
ஓம் லங்காவிதாஹகாய கனிஷ்டகாப்யாம் நம: |
ஓம் ஸ்ரீ ராமகிங்கராய கரதலகர ப்ருஷ்டாப்யாம் நம: |

||அத த்யானம்||

த்யாயேத்வாலதிவாகரத்துதிநிபம் தேவாரிதர்பாபஹம் |
தேவேந்த்ரப்ரமுகை: ப்ரசா'ந்ஸியச'ச'ன் தேதீப்யமாநம் ருசா||

ஸுக்ரீவாதி ஸமஸ்தவானரயுதம் ஸுவ்யக்தத்த்வப்ரியம் |
ஸன்ரக்தாருணலோசனம் பவநஜம் பீதாம்பராலம்க்ருதம் ||

வஜ்ராங்கம் பிங்கலேசா'டயம் ஸ்வர்ணகுண்டலமண்டிதம் |
நியுத்தமுபஸங்க்ரம்ய பாராவாரபராக்ரமம் ||

வாமஹஸ்தே கதாயுக்தம் பாசஹஸ்தம் கமண்டலும் |
ஊர்த்வதக்ஷிணதௌர்தண்டம் ஹனுமந்தம் விசிந்தயேத் ||

ஸ்ப'டிகாபம் ஸ்வர்ணகாந்திம் த்விபுஜம் ச க்ருதாஞ்ஜலிம் |
குண்டலத்வய ஷம்சோ'பி முகாம்புஜ ஹரிம் பஜேத் ||

ஹனுமான்பூர்வத: பாது தக்ஷிணே பவநாத்மஜ: |
பாது ப்ரதீச்யாமக்ஷக்ன: பாது ஸாகரபாரக: ||

உதீச்யாமூர்த்வக: பாது கேச'ரிப்ரியநந்தன: |
தஸ்தாத்விஷ்ணுபக்தச'ச பாது மத்யே ச பாவநி: ||

அவான்தரதிச': பாது ஸீதாசோ'க விநாச'ந: |
லங்காவிதாஹக: பாது ஸர்வாபத்ப்யோ நிரந்தரம் ||

ஸுக்ரீவஸசிவ: பாது மஸ்தகம் வாயுநந்தன: |
பா'லம் பாது மஹாவீரோ ப்ரபுவோர்மத்யே நிரந்தரம் ||

நேத்ரே சாயாபஹாரீ ச பாது ந: ப்லவகேச்'வர: |
கபோலௌ கர்ணமூலே ச பாது ஸ்ரீராம கிங்கர: ||

நாஸாக்ர மஞ்ஜனி ஸூநூ பாது வக்த்ரம் கபீச'வர: |
பாது கண்டே தைத்யாரி: ஸ்கந்தௌ பாது ஸுரார்சித: ||

புஜௌ பாது மஹாதேஜா: கரௌ து சரணாயுத: |
நகாந்நகாயுத: பாது கக்ஷௌ பாது கபீச்'வர: ||

வக்ஷோ முத்ராபஹாரி ச பார்ச்'வே பாது பூஜாயுத: |
லங்கா விபஞ்ஜக: பாது ப்ருஷ்டதேசோ' நிரந்தரம் ||

நாபிம் ச ராமதூதச்'ச கடிம் பாத்வநிலாத்மஜ: |
குஹ்யம் பாது கபிசஸ்து குல்பௌ பாது மஹாபல: ||

அசலோத்தாரக: பாது பாதௌ பாஸ்கரஸன்நிப: |
அங்கான்யமித ஸத்வாத்ய: பாது பாதாம்குலீ: ஸதா ||

ஸர்வாங்கானி மஹாசூ'ர: பாது ரோமாணி சாத்மவான் |
ஹனுமத்கவசம் யஸ்து படேத் வித்வான் விசக்ஷண: |
ஸ ஏவ புருஷக்ஷேரஷ்டோ புக்திம் முக்திம் ச விந்ததி |
த்ரிகாலமேககாலம் வா படேன்மாஸத்ரதயம் புன: |
ஸர்வாரிஷ்டம் க்ஷணேஜித்வா ஸ புமாந ப்ரியமாப்நுயாத் |
அர்தராத்ரௌ ஜலே ஸ்தித்வா ஸ்ப்தவாரம் படேத்ததி | க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டாதிதாபஜ்வர நிவாரணம் |
அச்'வத்தமூலேர்கவாரே ஸ்தித்வா படதி ய: புமாந் |
ஸ ஏவ ஜயமாப்நோதி ஸஞ்க்ராமேஷ்வபயம் ததா|
ய: கரே தரயேன்நித்யம் ஸர்வாகாமாநவாப்நுயாத் |
லிகித்வா பூஜயேத்தஸ்து தஸ்ய க்ரஹபயம் ஹரேத் |
காரக்ரஹே ப்ரயாணே ச ஸங்க்ராமே தேச'விப்லவே |
ய: படேத்ஹனுமத்கவசம் தஸ்ய நாஸ்தி பயம் ததா |
யோ வாரம் நிதிமல்பபல்வலமிவோல்லம்க்ய ப்ரதாபாந்வித |
வைதேஹீ கநதல்பசோ'கஹரணோ வைகுண்டபக்த ப்ரிய: |
அக்ஷாத்துர்ஜிதராக்ஷஸேச்'வர மஹாதர்பாபஹாரீ ரணே |
ஸோ'யம் வாநரபுங்கவோவது ஸதா சாஸ்மான்ஸமீராத்மஜ: |ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே