ஸம்ஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் தமிழ் எழுத்தில்

ஸ்ரீ ஹநுமத் த்வாதச நாம ஸ்தோத்ரம் Iஹநுமாரின் பன்னிரண்டு நாமாக்களை கொண்ட ஸ்தோத்திரங்கள் இரண்டுள்ளன.
இது முதலாவது

இந்தப் பன்னிரண்டு நாமாக்கள் அடங்கிய ஸ்லோகத்தை இரவில் தூங்கப் போகும்போதும், காலையில் எழுந்த உடனும் ராமதூத ஹநுமாரை தியானித்து சொல்வதால் எவற்றிலும் பயமற்று செயல்புரிந்து வெற்றியடைவோம்.

ஹநுமான் அஞ்ஜநாஸூநு: வாயுபுத்ரோ மஹாபல: |
ராமேஷ்ட: பால்குந-ஸக: பிங்காக்ஷோsமிதவிக்ரம: ||
உததிக்ரமண: சைவ ஸீதாசோக விநாசன: |
லக்ஷ்மண: ப்ராணததா தசக்ரீவஸ்ய தர்பஹா ||

ஏவம் த்வாச நாமாநி ராமதூதஸ்ய: படேத் |
ஸ்வாபகாலே ப்ரபோதேச நிர்பயோ விஜயீ பவேத்

ஆஞ்சநேய ஸ்வாமி புகழ் வாழ்க.

காற்று ஈன்ற காவியமே எம்மை காத்தருள்வாய்
நம்பினோம் நாவரசை நாங்களே